Tvangsblander Baron E120


En kraftfull tvangs-/mørtelblander for proffesjonelle brukere med stor støysvak motor. Tvangsblandere er å foretrekke når det skal støpes mye i volum og når det forventes høy kvalitet på blandingen.

Leiepriser


320,- NOK (320,- NOK) dagen.
150,- NOK (120,- NOK) etter 7 dager.

Beholdervolum:120 l. Blandekapasitet:80 l. Motor:1,1 kW, 230 V 1-fase Vekt:90 kg.