Smalskuffe


Brukes til rør- og kabelgrøfter eller der standard graveskuffe blir for bred.

Leiepriser


80,- NOK (64,- NOK) dagen.
40,- NOK (32,- NOK) etter 7 dager.


Til 1900 kg. - Volum:28 l. Til 1900 kg. - Vekt:36 kg. Til 2700 kg. - Volum:65 l. Til 2700 kg. - Vekt:90 kg. Til 3600 kg. - Volum:95 l. Til 3600 kg. - Vekt:130 kg. Til 5500 kg. - Volum: 120 l. Til 5500 kg. - Vekt:160 kg.