PRISLISTE 2017 graverutleie.no(PDF)

Alle priser er inkludert moms og fri frakt*. Minimum leietid er 2 dager.

Priser


Ettersom vi har fri frakt er det satt en grense på minimum 2 dagers leie. Kortere leieperioder vil derfor alltid faktureres med minimum 2 dagers leie. Leieprisene regnes etter virkedager. En virkedag defineres som tidsrommet mellom kl.0800 og 1600, og er på maksimalt 8 driftstimer. Kunder som overstiger antall gjennomsnittlige driftstimer, kan få fakturert et høyere leiebeløp, som avregnes mot nærmeste halve virkedag. Ved privat leie regnes alle uke- og helligdager som virkedager. Bedriftkunder blir normalt ikke fakturert for helger og helligdager, med mindre utleid materiell har blitt benyttet i de aktuelle dagene. Utleid materiell kan beholdes fram til kl.1600 på tilbakeleveringsdagen, eller til kl.0700 mandag morgen ved leie over helgen, før en eventuell ny virkedag begynner å påløpe. Utleid materiell skal innen tidsfristen være rengjort og i samme tilstand som ved utlevering.

Manglende vask faktureres leietaker med en sats på 1000,-NOK/timen.

Ventetid på over 15 minutter for forhold under leietakers kontroll faktureres med en sats på 500,-NOK/timen

Drivstoff faktureres etter forbruk med en sats på 20,-NOK/liter


Pris eksempel 1
Kunden får levert en minigraver mandag ettermiddag etter kl.1400, og beholder den fram til onsdag kl.1600. Kunden har brukt minigraveren i tilsammen 17,5 timer og blir fakturert for 2 dager.

Pris eksempel 2
Kunden får levert en minigraver tirsdag morgen kl.0900, og beholder den fram til onsdag kl.1600. Kunden har brukt minigraveren under 16 timer, og blir fakturert for 2 dager.

Pris eksempel 3
Kunden får levert en minigraver mandag morgen kl.0800, og beholder den etter ønske fram til kl.2000 onsdag. Kunden har brukt minigraveren i kun 7 timer, men beholdt den i mer enn 3 virkedager, og blir fakturert for 4 dager.

Pris eksempel 4
Kunden får levert en minigraver mandag kveld kl.1900, og beholder den fram til onsdag kl.1600. Kunden har brukt minigraveren i totalt 24 timer, og blir fakturert for 3 dager.

Frakt av tilbehør, maskiner og utstyr, utenom levering eller henting av en minigraver, og utenfor fri frakt området, faktureres etter satser i fri frakt menyen.

Vi aksepterer ikke kontant betaling og sender faktura ved endt leieperiode. Faktura sendes ut normalt innen en uke etter leieforholdets slutt, med forfall på 14 dager. Alle nye kunder vil bli kredittsjekket og samtykker til dette ved bestilling. Kunder med betalingsanmerkning, eller en økonomi som ikke tilfredsstiller våre krav, vil få avslag på bestillingen og kan dessverre ikke leie hos oss. Det tas forbehold om feil i priser, og at utstyret kan variere fra det som står oppgitt på nettsidene. Men vil alltid være av tilsvarende type og spesifikasjoner. Det er alltid prislisten som er gjeldene og som justeres 1.april hvert år.